Strona Główna

O mnie

Tłumaczenia

Korepetycje

Cennik

Kontakt

Pełna oferta tłumaczeń
Korepetycje z języka niemieckiego

Cennik

TŁUMACZENIA

Strona rozliczeniowa tłumaczenia pisemnego w trybie zwykłym

tłumaczenia przysięgłe (uwierzytelnione) – 1 strona = 1125 znaków ze spacjami

tłumaczenie zwykłe (nieuwierzytelnione) – 1 strona = 1700 znaków ze spacjami

realizacja tłumaczenia w trybie ekspresowym – tego samego dnia

Tłumaczenia na język polski Tłumaczenia na język niemiecki

Przysięgłe

Zwykłe

Przysięgłe

Zwykłe

30,- 30,- 35,- 35,-
Ekspresowo
45,- 45,- 50,- 50,-

TŁUMACZENIE  DOKUMENTÓW  SAMOCHODOWYCH:

- karta pojazdu, dowód rejestracyjny i umowa kupna sprzedaży lub faktura  –  100,- zł.

- tylko karta pojazdu i dowód rejestracyjny  –  80,- zł.

Tłumaczenia ustne (konsekutywne) 1 godzina = 80,- zł.

KOREPETYCJE

Jednostka czasowa udzielanych lekcji – 60 minut

Cena za indywidualne nauczanie 1 osoby – 40,- zł./osobę

Cena za nauczanie w grupie 2-osobowej – 60,- zł./2 osoby

<table width=”544″ border=”0″ cellspacing=”9″ cellpadding=”0″> <tr> <td colspan=”2″ align=”center”> <p align=”center”>Tłumaczenia na język  polski</p></td> <td colspan=”2″ align=”center”> Tłumaczenia na język niemiecki </td> </tr> <tr> <td width=”131″ align=”center”> <p align=”center”>Przysięgłe</p></td> <td width=”125″ align=”center”> <p align=”center”>Zwykłe</p></td> <td width=”126″ align=”center”>Przysięgłe</td> <td width=”117″ align=”center”> <p align=”center”>Zwykłe</p></td> </tr> <tr> <td align=”center”>30,-</td> <td align=”center”>28,-</td> <td align=”center”>35</td> <td align=”center”>33</td> </tr> <tr> <td colspan=”4″ align=”center”> <p align=”center”>Ekspresowo</p></td> </tr> <tr> <td align=”center”>45,-</td> <td align=”center”>42,-</td> <td align=”center”>52</td> <td align=”center”>50</td> </tr> </table>

webdesign & code ebaqdesign.com